Publicerat onsdag 13 sep 2023, 16:40

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har emitterat grön obligation om 500 mkr

Fastighets AB Stenvalvet har den 13 september 2023 emitterat en grön obligation om 500 mkr med en löptid om 3 år.

Obligationen emitterades till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 2,65 %. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq, Stockholm. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och gröna finansieringsramverk. Obligationen är icke säkerställd. Syftet med obligationen är refinansiering av obligationsförfall.

I samband med emissionen återköptes 106 mkr av obligationslån med förfall den 1 november 2023 och 218 mkr av obligationslån med förfall den 5 februari 2024.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida