Publicerat måndag 24 jan 2022, 17:30

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har ingått avtal om försäljning av fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 2,1 miljarder kronor

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (”Stenvalvet”) har inlett året med att ingå avtal om att sälja en portfölj bestående av totalt 13 fastigheter belägna i Stockholm/Mälardalen, Dalarna och Skåne till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 2,1 miljarder kronor. Köpare är Altura som är en del av NREP och tillträde kommer att ske under februari 2022.

Stenvalvet har genom god portföljförvaltning kommit fram till att fastigheterna ska avyttras. ”Vår strategi om långsiktig stabil lönsamhet och klok tillväxt ligger fast och vi avser fortsatt att investera i förvaltnings- och projektfastigheter inom våra segment”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Pangea har tillsammans med Cederquist agerat rådgivare i affären.

För frågor eller ytterligare information kontakta:      
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Daniel Öhman, Investeringschef, 070-406 27 47, daniel.ohman@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2022 kl 18.30.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 607 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida