Publicerat onsdag 13 sep 2023, 21:40

Fastighets AB Stenvalvet (publ) meddelar korrigering av tidigare pressmeddelande daterad 2023-09-13 ”Fastighets AB Stenvalvet (publ) har emitterat grön obligation om 500 mkr”

Fastighets AB Stenvalvet gör härmed nedan korrigering i pressmeddelandet per 2023-09-13, ”Fastighets AB Stenvalvet (publ) har emitterat grön obligation om 500 mkr”.

I samband med emissionen återköptes 110 mkr av obligationslån med förfall den 1 november 2023.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida