Publicerat onsdag 13 dec 2023, 12:30

Fastighets AB Stenvalvet (publ) presenterar reviderade mål och utdelningspolicy

Mot bakgrund av att Fastighets AB Stenvalvet (publ) (”Stenvalvet”) har återbetalat ägarlånen och förändrade makroekonomiska förutsättningar och utsikter med högre nominella och reala marknadsräntor och dess påverkan på Stenvalvet, har styrelsen genomfört en utvärdering av bolagets finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy och fastställt dem enligt följande:

Finansiella mål

  • Årlig tillväxt i eget kapital över tid om minst 10 % inklusive värdeöverföringar
  • Årlig tillväxt i förvaltningsresultatet över tid om minst 10 %

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgraden för koncernen ska varaktigt understiga 50 %
  • Räntetäckningsgraden för koncernen ska varaktigt överstiga 2,5 gånger

Utdelningspolicy

  • Årlig värdeöverföring till aktieägarna ska uppgå till maximalt 40 % av föregående års förvaltningsresultat

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2023 kl 12.30.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida