Publicerat torsdag 24 mar 2022, 15:30

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Fastighets AB Stenvalvets styrelse har idag fastställt bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

Hela rapporten finns att läsa här: Stenvalvets års- och hållbarhetsredovisning 2021

För frågor eller ytterligare information kontakta:               
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Jonas Rosengren, CFO, 076-113 70 22, jonas.rosengren@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2022 kl 16.30.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida