Publicerat torsdag 23 mar 2023, 13:15

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Fastighets AB Stenvalvets styrelse har idag fastställt bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Hela rapporten finns att läsa här:Stenvalvets års- och hållbarhetsredovisning 2022 (https://stenvalvet.se/finansiell-information/

För frågor eller ytterligare information kontakta:     
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2023 kl 13.15.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida