Publicerat tisdag 23 aug 2022, 14:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari – juni 2022

Stenvalvet redovisar ett stabilt resultat för första halvåret. ”Trots turbulens i omvärlden fortsätter vi stärka bolaget inom våra prioriterade områden – lönsamhet, balanserad tillväxt, stabilitet och hållbarhet. Vi står rustade för att klara nya finansiella förutsättningar och vi fortsätter disciplinerat att leverera på våra mål”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Hyresintäkterna ökade till 470 mkr (453)
  • Driftöverskottet ökade till 336 mkr (330)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 131 mkr (127)
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 643 mkr (1 817)
  • Värdeförändringar på räntederivat uppgick till 379 mkr (67)
  • Resultatet efter skatt blev 930 mkr (1 562)
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till 16 530 mkr (15 710)

Läs delårsrapporten här: Stenvalvets delårsrapport januari – juni 2022

För frågor eller ytterligare information kontakta:              
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Mihaela Gustafsson, CFO, 076-118 67 32, mihaela.gustafsson@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl 16.00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida