Publicerat tisdag 23 maj 2023, 16:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Stenvalvet summerar efter första kvartalet fortsatt stabil avkastning och starka nyckeltal. ”Omvärlden är turbulent, men efterfrågan på samhällsfastigheter är fortsatt god och vårt långsiktiga perspektiv, hållbarhetsfokus och goda relationer med våra kunder är viktiga nycklar för framtiden”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Intäkterna ökade till 262 mkr (241). I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 39 mkr motsvarande en ökning om 18 %.
  • Driftnettot uppgick till 181 mkr (169). I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 12 mkr, motsvarande en ökning om 7 %.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 86 mkr (68), en ökning om 26 %.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 mkr (50).  Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -63 mkr (221).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 22 mkr (409).
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick per 31 mars 2023 till 16 562 mkr (16 267).

Läs hela delårsrapporten på vår hemsida.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl 16.00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida