Publicerat torsdag 17 nov 2022, 12:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2022

Stenvalvet har under tredje kvartalet fortsatt leverera ett stabilt resultat likväl som stabila finansiella nyckeltal. ”En kvalitativ och effektiv förvaltning är nyckeln till framgång och vårt fokus på goda kundrelationer och kostnadsstyrning ger utdelning”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Hyresintäkterna ökade till 707 mkr (687)
  • Driftöverskottet uppgick till 507 mkr (508)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 221 mkr (200)
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 657 mkr (1 819) varav latent skatt ingår med 164 mkr. Värdeförändringar på räntederivat uppgick till 449 mkr (90)
  • Resultatet efter skatt blev 1 062 mkr (1 605)
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till 16 571 mkr (15 993)

Läs delårsrapporten här:

Stenvalvets delårsrapport januari – september 2022

För frågor eller ytterligare information kontakta:              

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se

Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida