Publicerat tisdag 22 jun 2021, 11:19

Fastighets AB Stenvalvet (publ) rekryterar Förvaltningschef

Stenvalvet rekryterar Catrin Viksten som Förvaltningschef och hon kommer att ha det övergripande ansvaret för förvaltningen samt hållbarhetsarbetet. Catrin kommer att ingå i ledningsgruppen på Stenvalvet.

Catrin Viksten kommer senast från Magnolia Bostad där hon har varit chef för utveckling av samhällsfastigheter. Catrin har en magisterexamen som lärare, är diplomerad fastighetsförvaltare och har en MBA från Stockholm School of Business – en kombination som har lett till en spännande karriär. Hon började sin bana som lärare i matematik och studierektor, för att sedan sadla om till fastighetsbranschen där hon arbetat i många olika roller inom förvaltning och affärsutveckling, hela tiden inom segmentet samhällsfastigheter.

Förvaltningen på Stenvalvet är idag indelad i två regioner, nord och syd. Den nya rollen kommer att ha det övergripande ansvaret för båda regionerna samt även ansvara för hållbarhetsarbetet med syfte att implementera hållbarhetsfrågorna närmare affären.

-Catrin har en otroligt spännande och relevant bakgrund. Hon har erfarenhet av både kommersiell och teknisk förvaltning och hennes erfarenhet som brukare gör att hon förstår våra kunders affär i ett vidare perspektiv. Det gör att vi kan vässa vår förvaltning ännu mer, säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet.

-Jag vill att vi ska vara kundens förstahandsval, säger Catrin Viksten. När man har nöjda hyresgäster och jobbar långsiktigt, då bygger man de bästa affärerna. Det är viktigt att vara nära hyresgästerna och förstå deras behov, fortsätter Catrin.

-Den nya ledningsgruppen är nu komplett i och med rekryteringen av Catrin och jag ser fram mot att fortsätta vår framgångsrika resa, avslutar Maria Lidström, VD på Stenvalvet.

Catrin börjar på Stenvalvet i september.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida