Publicerat måndag 12 jul 2021, 05:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) stärker sin position i Kristianstad genom förvärv av anrika Kvarnen

Stenvalvet fortsätter sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter och förvärvar en modern kontorsfastighet med anor från 1800-talet i centrala Kristianstad.

Kvarnen 5 nyttjades i över 100 år för kvarnverksamhet. I dag är fastigheten ombyggd till moderna kontor med drygt 13 000 kvadratmeter uthyrbar area. Till byggnaden hör även ett garage. Byggnadens historiska charm finns bevarad samtidigt som det är en flexibel och väl fungerande kontorsfastighet. Läget är Kristianstads absolut bästa vid centralstationen och det är enkelt att komma dit oavsett om man kommer med tåg, buss eller bil. Södra Sverige är ett av Sveriges mest expansiva områden och en region där Stenvalvet ser en stark tillväxtpotential.

Kvarnen 5 med sin historiska charm, är näst intill fullt uthyrd med starka hyresgäster som Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Statens servicecenter och Sweco.

”Stenvalvet är redan etablerade i Kristianstad – med detta förvärv ökar vi vår närvaro i en mycket attraktiv region”, säger Charlotte Högberg, Affärsutvecklare på Stenvalvet. ”Det är en helt unik fastighet med otrolig charm och fina kvaliteter, fortsätter Charlotte. Vi välkomnar både befintliga och nya hyresgäster till oss på Stenvalvet.”

Säljare är ett privat fastighetsbolag och tillträde sker 1 oktober.

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 07:00

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida