Publicerat torsdag 20 apr 2023, 07:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar hyresavtal för grundskola med Örebro kommun

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Örebro kommun. Avtalet avser skollokaler för grundskoleverksamhet inom fastigheten Athena 19 i Mellringestaden i Örebro på totalt 2 150 kvm.

De förhyrda lokalerna kommer att renoveras och anpassas. Både fastighetsägaren och kommunen har ett särskilt fokus på återbruk i projektet. Man kommer att i möjligaste mån återanvända inventarier i de renoverade lokalerna. Drygt 200 olika produkter demonteras från ursprungslokalerna och kommer att återmonteras i de nyrenoverade lokalerna. Exempel på produkter som återbrukas är innerdörrar, toalettstolar, handfat och belysning. Det som inte kan användas inom projektet säljs vidare för att återbrukas i andra sammanhang. Totalt motsvarar återbruket ca 20 ton i besparing av koldioxidutsläpp. 

”Mellringestaden är ett område med stor potential där vi på Stenvalvet och Örebro kommun har en långsiktig plan för att utveckla området med hållbarhet i fokus” säger Daniel Öhman, Investeringschef på Stenvalvet. ”Därför är det extra glädjande att vi redan nu påbörjar resan genom att integrera återbruk i nya projekt. Det kan vi göra tack vare ett bra samarbete och en god dialog med Örebro kommun, som är en viktig kund till oss sedan lång tid.”

Ombyggnaden av lokalerna har påbörjats och skolan beräknas stå färdig till vårterminen 2024, då Örebro kommun kommer att bedriva grundskoleverksamhet där.

För frågor eller ytterligare information kontakta:    
Daniel Öhman, Investeringschef:  070-406 27 47, daniel.ohman@stenvalvet.se
Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef: 0708-399 501, minette.ohman@stenvalvet.se

 

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida