Publicerat tisdag 16 mar 2021, 05:00

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar investeringschef

Nu tar Stenvalvet nästa steg och breddar oss inom utveckling och nya investeringar. För att möta upp den nya satsningen har vi förstärkt organisationen med en investeringschef samt tre nya affärsutvecklare.

Stenvalvet är ett av landets ledande samhällsfastighetsbolag och har under drygt 10 år byggt upp ett starkt fastighetsbestånd med ett stort antal samhällsfastigheter runt om i hela landet. Nu tar vi nästa steg i vår utvecklingsresa och satsar ännu mer på utveckling av samhällsfastigheter i egen regi.

För att leda den här satsningen har Daniel Öhman rekryterats som investeringschef. Daniel är civilingenjör lantmäteri från KTH och kommer närmast från OBOS där han i rollen chef kommersiella projekt varit ansvarig för utveckling av bland annat samhällsfastigheter. Daniel har dessförinnan lång erfarenhet från både privata och kommunala chefstjänster där projektutveckling varit en röd tråd i hans karriär.

Daniel kommer att ansvara för avdelningen Investering där bolagets samtliga stora investeringar, från transaktion till projektutveckling, är samlade och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Daniel påbörjar sin anställning 1 maj.

För att möjliggöra utvecklingen har vi också förstärkt avdelningen Investering med tre nya medarbetare. Johan Rosén är anställd som affärsutvecklare med fokus på transaktion och kommer närmast från CBRE. Elisabeth Hoffsten är anställd som affärsutvecklare med fokus på projektutveckling och har tidigare arbetat på Humlegården och Castellum. Per Forell är anställd som affärsutvecklare med fokus på projektutveckling och kommer närmast från Newsec.

”Det känns oerhört glädjande att få välkomna Daniel Öhman till oss. Daniels personlighet och bakgrund passar perfekt in på Stenvalvet och han är rätt person att leda vår utvecklingssatsning. Det är lika glädjande att få välkomna tre seniora och mycket erfarna affärsutvecklare till teamet och jag ser fram emot vår fortsatta resa” säger Maria Lidström, vd på Stenvalvet.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida