Publicerat onsdag 07 dec 2016, 15:58

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar ny CFO

Fastighets AB Stenvalvet har rekryterat Johan Sundin till tjänsten som ny Ekonomi- och Finanschef vid Fastighets AB Stenvalvet. Han efterträder Åke Berglund som efter fyra år hos Stenvalvet blir VD för ett familjeägt investmentbolag med inriktning på engagemang i onoterade bolag, främst fastighetsbolag.

Johan Sundin är civilekonom och har mer än 20 års erfarenhet från olika bolag inom fastighetsbranschen. Han har bland annat arbetat som redovisningschef och controller på Fabege Cityfastigheter, AP Fastigheter och Aberdeen Asset Management. Närmast kommer Johan från CBRE Sweden där han arbetat på konsultbasis med ekonomisk rapportering för ett antal fastighetsfonder.

”Stenvalvets rekrytering av Johan som ny CFO känns mycket bra. Med sin långa erfarenhet från olika företag inom fastighetsbranschen och breda kunskaper kommer han att kunna tillföra mycket till vårt långsiktiga arbete. Samtidigt vill vi tacka Åke Berglund för den tid som varit och önska honom lycka till i sin nya position” säger Magnus Edlund, VD på Stenvalvet.

Johan kommer att ingå i Stenvalvets ledningsgrupp med placering vid huvudkontoret i Stockholm. Johan påbörjar sin tjänst den 6 mars 2017.

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stenvalvet är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet. Stenvalvet äger ett hundratal fastigheter för ca 8 000 miljoner kr. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida