Publicerat måndag 11 maj 2020, 07:05

Fastighets AB Stenvalvet tecknar hyresavtal med Fortifikationsverket i K43 i Eskilstuna

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut ytterligare ca 1 300 kvm till Fortifikationsverket i fastigheten Vägbrytaren 1 - K43 - i Eskilstuna.

Stenvalvet har tecknat ett nytt hyresavtal om ca 1 300 kvm och 6 år i fastigheten Vägbrytaren 1. Fastigheten, som kallas K43, uppfördes ursprungligen som huvudkontor för Fortifikationsverket i slutet av 70-talet. Fortifikationsverket är fortfarande största hyresgäst i huset och har nyligen flyttat in i nyrenoverade och moderna lokaler, men fastigheten inrymmer idag även ett antal andra hyresgäster. Fortifikationsverket behöver rekrytera fler medarbetare och utökar sitt kontor med en förhyrning av ytterligare ett våningsplan i fastigheten.

Stenvalvets strategi är att utveckla och förvalta samhällsfastigheterna för att kunna erbjuda moderna och, för verksamheterna, ändamålsenliga lokaler över tid. En anpassning och utökning av Fortifikationsverkets hyresavtal ligger helt i linje med strategin och företagets mål att ha ett långsiktigt och nära samarbete med befintliga hyresgäster.

”Vi har ett nära samarbete med Fortifikationsverket och är väldigt glada över att de är nöjda med sina lokaler i K43 och väljer att expandera i fastigheten,” säger Christer Saletti, regionchef Nord på Stenvalvet.

”Fortifikationsverket växer just nu på många orter i Sverige och det påverkar även huvudkontoret i Eskilstuna. Möjligheten att på ett smidigt sätt utöka våra lokaler utan större störning för verksamheten är väldigt värdefullt i en för oss expansiv tid där vi behöver fokusera på vårt uppdrag att bidra till ökad försvarsförmåga. Vi trivs i K43 med närhet både till Eskilstuna centrum samt bussar och tåg,” säger Anna-Karin Lindblad, administrativ direktör på Fortifikationsverket.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, äldreboende, vård- omsorgsboende, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och regioner som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida