Publicerat torsdag 15 apr 2021, 13:05

Fastighets AB Stenvalvet tecknar hyresavtal med Region Sörmland

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Region Sörmland i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna. 

Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna – K43 – har de senaste åren genomgått en omfattande ombyggnation. I projektet har vi bland annat öppnat upp och byggt in en av ljusgårdarna för att släppa in ljuset i entréplanet samt att alla entréer har anpassats och byggts om. Under samma period har vi även byggt om och anpassat lokaler till nya och befintliga hyresgäster i byggnaden. Fastigheten som ursprungligen byggdes för Fortifikationsverket är idag en välkomnande byggnad med ett antal olika hyresgäster inom samhällsfastighetssegmentet.  

Region Sörmland kommer att förhyra ca 1 300kvm fördelat på kontorslokaler med öppet landskap och enskilda rum. För att lokalernas utformning skulle passa verksamheten har dessa planerats i ett nära samarbete med Region Sörmland. Genom förhyrningen har Region Sörmland kunnat samlokalisera flera av deras verksamheter till ett kontor i Eskilstuna.  

”Det är glädjande att kunna hälsa Region Sörmland välkommen till vår fastighet K43 och att vi har kunnat möta deras förändrade behov. Vi fortsätter arbetet med att fylla vår omdanade fastighet med långsiktiga hyresgäster inom samhällsfastighetssegmentet i centrala Eskilstuna,” säger regionchef Christer Saletti.  

Region Sörmland har flyttat in i sina nya lokaler. 

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida