Publicerat onsdag 14 jun 2023, 13:45

Fastighets AB Stenvalvets (publ) har emitterat två obligationer om 1 000 mkr

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har den 13 juni 2023 emitterat totalt 1 000 mkr, fördelat på en obligation om 450 mkr med en löptid om 2 år och en obligation om 550 mkr med en löptid om 5 år. Obligationerna emitterades till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 2,90 % respektive + 4,00 %. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq, Stockholm. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och obligationerna är icke säkerställda. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande verksamheten samt refinansiering av obligationsförfall.

I samband med emissionen återköptes 100 mkr av obligationslån med förfall den 1 november 2023.

”Intresset för att investera i Stenvalvet har varit stort, vilket i en tid med viss osäkerhet och utmaningar inom fastighetssektorn, bekräftar att långsiktigt ägande med trygg och säker avkastning är en styrka”, säger Maria Sidén CFO på Stenvalvet.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida