Publicerat onsdag 27 apr 2022, 14:45

Jonas Rosengren lämnar sin anställning på Stenvalvet

Jonas Rosengren, CFO på Fastighets AB Stenvalvet (publ), har valt att lämna sin anställning på Stenvalvet. Rekryteringsprocessen att utse en ny CFO är påbörjad. Jonas kvarstår som CFO under en övergångsperiod.

För frågor eller ytterligare information kontakta:     

Vd Maria Lidström, maria.lidstrom@stenvalvet.se alt. 070-678 06 98.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 16.45 CET.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida