Publicerat fredag 21 maj 2021, 11:22

Nordic Credit Rating bekräftar Stenvalvets rating

Idag meddelade Nordic Credit Rating sitt beslut om att även fortsättningsvis tilldela Stenvalvet en BBB+/N-1+ rating med stabila utsikter. ”Detta är ännu en bekräftelse av vår finansiella styrka trots den pandemi som vi förhoppningsvis är på väg att lämna bakom oss. Vi är speciellt glada över att bredda vår finansiering genom en grön emission, vilket bl a har blivit möjligt tack vare vår goda rating”, uppger Maria Lidström, vd.

Nordic Credit Ratings rapport finns att läsa på NCR:s hemsida
https://nordiccreditrating.com/

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida