Publicerat torsdag 19 maj 2022, 12:30

Nordic Credit Rating bekräftar Stenvalvets rating

Idag har Nordic Credit Rating meddelat att även fortsättningsvis tilldela Stenvalvet en BBB+/N-1+ rating med stabila utsikter. ”Precis som tidigare så lyfter NCR fram att vi har stabila nyckeltal och stabila ägare och är verksamma inom ett segment där man har långa hyreskontrakt med offentliga kunder som våra styrkor. Detta känns väldigt bra och vi fortsätter vår tillväxtresa med bibehållet fokus på våra nyckeltal”, uppger Maria Lidström, VD på Stenvalvet.

Nordic Credit Ratings rapport finns att läsa på NCR:s hemsida

https://nordiccreditrating.com

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:      

Maria Lidström, VD

070-678 06 98

Mihaela Gustafsson, Interim CFO

076-118 67 32

finans@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl 14.30.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida