Publicerat tisdag 21 maj 2024, 10:30

Nordic Credit Rating meddelar Fastighets AB Stenvalvets (publ) kreditbetyg

Nordic Credit Rating (NCR) har i sin årliga översyn idag meddelat att även fortsättningsvis tilldela Stenvalvet BBB i kreditbetyg med stabila utsikter. Det kortsiktiga kreditbetyget N3 bekräftades.

Nordic Credit Ratings rapport finns på NCRs hemsida https://nordiccreditrating.com

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl 10.30.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida