Publicerat tisdag 30 maj 2023, 08:30

Nordic Credit Rating uppdaterar Fastighets AB Stenvalvets (publ) kreditbetyg

Nordic Credit Rating (NCR) har idag meddelat en uppdatering av Stenvalvets kreditbetyg med anledning av den kapitaliseringsförändring som bolaget pressmeddelat den 29 maj 2023. Stenvalvet tilldelas kreditbetyget BBB med stabila utsikter. Det kortsiktiga kreditbetyget N3 bekräftades. Nordic Credit Ratings rapport finns på NCRs hemsida https://nordiccreditrating.com

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl 08.30.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida