Publicerat tisdag 05 jul 2022, 08:15

Ny rapport lyfter samarbetet mellan kommuner och privata ägare av samhällsfastigheter

Stenvalvet och Hemsö presenterar en ny rapport som syftar till att ge olika kommunpolitiska perspektiv på varför en kommun väljer att samarbeta med privata ägare av samhällsfastigheter.

Samhällsfastigheter har blivit ett allt vanligare diskussionsämne inom såväl fastighetsbranschen som politiken och samhällsdebatten. Under de senaste åren har även de ekonomiska aspekterna av huruvida kommunerna ska äga eller hyra lokaler debatterats flitigt. För att skapa nyans i debatten och visa på fler infallsvinklar har Stenvalvet tillsammans med Hemsö tagit fram en ny rapport. Innehållet i rapporten bygger på fem kommuners syn på privata samhällsfastigheter.

”Med rapporten vill vi lyfta fram olika infallsvinklar till diskussionen huruvida kommuner bör hyra eller äga sina lokaler. Jag tycker att intervjuerna visar tydligt på att det finns fördelar med att sprida risker genom en mix av egna lokaler och fastigheter som ägs av flera aktörer”, säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet. ”Jag hoppas att insikterna från rapporten kommer att hjälpa till att skapa en mer nyanserad bild av varför kommuner väljer olika lösningar för att möta sitt behov av lokaler."

I rapporten har kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Örebro, Växjö, Bjuv och Botkyrka intervjuats. De berättar om sina respektive kommuners erfarenheter av att hyra lokaler för kommunal verksamhet och varför de till viss del har valt att lösa sina lokalbehov i samarbete med privata fastighetsbolag.

Enligt kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Anna Tenje (M), är de stora fördelarna med att hyra lokaler av privata fastighetsaktörer dels att någon annan än skattebetalarna får ta risken för investeringen, dels att kommunen istället kan fokusera på att vara en bra beställare och satsa på god uppföljning. Genom att specialisera sig på de delarna klarar sig kommunen i bästa fall med en relativt sett mindre personalstyrka. Även det sparar skattebetalarna pengar, menar Tenje.

Även i Örebro menar kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) att det finns flera fördelar med att lösa kommunens lokalbehov med privata aktörer. ”Till att börja med är det värdefullt att få in nya tankar och idéer i kommunen. Därutöver kan kommunen få mer gjort om fler aktörer ”är med och jobbar”, vilket är av värde inte minst i en växande kommun. I Örebro har det varit en nödvändighet, berättar Johansson.

Läs rapporten för mer information.

För intervjuer, frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD: 070 – 678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Minette Öhman, marknads- och kommunikationschef: 0708 – 399 501, minette.ohman@stenvalvet.se
 

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida