Publicerat måndag 09 jan 2023, 09:15

Stenvalvet bygger ny skolgård på matsalstak i Älvsjö

För att möta Internationella Engelska Skolan i Älvsjös behov av en större skolgård kom Stenvalvet fram till lösningen att bygga på taket till skolmatsalen. Projektet påbörjades i augusti 2021 och nu står skolgården klar och har plats för aktiviteter som pingis, innebandy och en löpbana.

I bygget av den 1 100 kvm stora skolgården har klimatsmarta val gjorts då stort fokus har legat på hållbarhet kring materialvalen. Trallen som lagts ut är av kompositmaterial som väger mindre och är mer brandsäkert än vanlig trall. Detta ligger helt i linje med Stenvalvets långsiktiga mål att vara klimatneutrala år 2030. Skolan har även sedan tidigare solceller installerade. Produktionen och förbrukningen av detta kan både elever och personal ta del av via en skärm i entrén och kan därmed använda det i undervisningssyfte.

– Det har varit ett utmanande projekt att med ekonomiska ramar säkerställa en bra lösning som uppfyller både hållbarhets-, underhålls- och säkerhetskrav. Däremot har det varit spännande att vara nytänkande med innovativa lösningar. Att nyttja en takyta för att ge elever och personal mer utrymme till aktiviteter och utomhusundervisning känns väldigt roligt, säger Anna Ejenstam, marknadsområdesansvarig på Stenvalvet och ansvarig för fastigheten.

Utvecklingen och bygget av skolgården har skett i nära samarbete med skolan. Säkerhet har varit av största prioritet och eftersom skolgården har byggts på ett tak tillkom en del utmaningar i utvecklingen. För att taket skulle klara belastningen har ca 20 ton stål tagits bort. En ny planlösning har även tagits fram för att få enkel tillgång till skolgården. För att eleverna ska kunna leka säkert har ett klättersäkert stängsel som är 240 cm högt byggts.

–  Skolan väljer och installerar själva den utrustning som de behöver på den nya skolgården. Hitintills har en bandyrink, en löparbana och spel kommit på plats. Det ska bli roligt att se hur de kommer att använda den nya ytan och jag ser fram emot att följa utvecklingen av skolgården, säger Anna Ejenstam, marknadsområdesansvarig på Stenvalvet och ansvarig för fastigheten.

För intervjuer, frågor eller ytterligare information kontakta:

Anna Ejenstam, marknadsområdesansvarig: 070 – 230 89 79, anna.ejenstam@stenvalvet.se

Minette Öhman, marknads- och kommunikationschef: 0708 – 399 501, minette.ohman@stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida