Publicerat måndag 09 dec 2019, 15:00

Stenvalvet fortsätter att växa och att koncentrera beståndet – transaktioner om drygt 3 mdr kr

Under året har Stenvalvet investerat i samhällsfastigheter för drygt 2,2 mdr kr på för bolaget prioriterade orter. Senaste förvärvet skedde i mitten av november då man förvärvade ett skolprojekt i Nacka. Övriga investeringar under året har skett dels i det egna beståndet och dels via förvärv. Tillskotten har skett i Örebro, Växjö, Jönköping, Falun och i Stockholm där bland annat ett nytt boende för äldre har uppförts under året och ytterligare ett kommer att färdigställas under 2020.

Stenvalvet har också sålt fastigheter för ca 1 mdr kr under året. Försäljningarna har gjorts i syfte att koncentrera beståndet till något färre orter för att kunna bedriva en kundnära förvaltning med hög kvalitet. Stenvalvet kommer vid årsskiftet att ha ett fastighetsbestånd om drygt 12 mdr kr koncentrerat till starka orter i tillväxtregioner i Sverige.

”Vi kommer att fortsätta vår kloka tillväxt de kommande åren i syfte att stärka vår närvaro där vi redan finns idag. Investeringar på andra starka marknader, där vi kan se en möjlighet att bygga upp en väl fungerande förvaltningsnärvaro, kommer också att utvärderas, både via förvärv och markanvisningar. Parallellt med förvärven kommer stor kraft läggas på utveckling av våra befintliga fastigheter och dess potential” säger vice vd och affärsutvecklingschef Sara Östmark.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida