Publicerat tisdag 31 maj 2016, 11:30

STENVALVET FÖRVÄRVAR I VÄNERSBORG OCH MARIESTAD

Fastighets AB Stenvalvet har förvärvat fastigheter i Vänersborg och Mariestad av Kungsleden AB (publ).

I Vänersborg består förvärvet bl.a. av fastigheten Poppeln 7, Drottninggatan 4, där den största hyresgästen är Vänersborgs kommun. I förvärvet ingår även sex obebyggda tomter i centralt läge i Vänersborg. I Mariestad ingår fastigheten Länsstyrelsen 1, Hamngatan 1, där Länsstyrelsen har varit hyresgäst sedan fastigheten byggdes 1953.

Förvärvet av fastigheterna innebär att fastighetsportföljen förstärks på orter där Stenvalvet redan finns och förvaltningen kommer att skötas från regionkontoret i Skövde.

Stenvalvets regionchef Göran Sääf säger i en kommentar;
”Det här förvärvet av fastigheterna känns som ett naturligt steg för oss då fastigheterna passar väl in i vår befintliga portfölj. Jag har själv förvaltat dessa fastigheter tidigare och ser fram emot att förvalta dem igen.”
För mer information se Stenvalvets hemsida www.stenvalvet.se, eller kontakta Göran Sääf, Regionchef Väst-Dalarna, Tel: 070 899 28 20 eller Sara Östmark, Affärsutvecklingschef, Tel: 070 738 52 79.

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stenvalvet är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet. Stenvalvet äger 109 fastigheter för ca 7 800 miljoner kr. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida