Publicerat torsdag 27 maj 2021, 13:32

Stenvalvet tecknar avtal på 3880 kvm med Försäkringskassan i Eskilstuna och Växjö

Stenvalvet har tecknat två nya hyresavtal med Försäkringskassan på en sammanlagd yta av 3 880 kvadratmeter kontorslokaler fördelat på två orter – Eskilstuna och Växjö.

I Eskilstuna flyttar Försäkringskassan in i kontorshuset K43 i de centrala delarna av staden. De blir därmed den tredje statliga myndigheten i fastigheten tillsammans med Fortifikationsverket och Skatteverket. Hyresavtalet är tecknat på 6 år och inflyttning för de cirka 120 anställda blir den 1 januari 2022. Lokalen är på 1 861 kvadratmeter i ett plan och består till största delen av öppna landskap.  

– Att Försäkringskassan väljer att flytta in i K43 är ett kvitto på att vår nyupprustade fastighet med centralt läge och god service attraherar våra kunder, säger Christer Saletti, regionchef Nord.

I Växjö har Försäkringskassan tecknat ett 6-årigt hyresavtal för den 2 019 kvadratmeter stora lokalen placerad i kvarteret Fries, mitt i stadens centrum. De blir därmed grannar med bland andra Region Växjö och Sveriges Radio. Lokalen kommer att genomgå en ombyggnation från cellkontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser innan hyresgästen flyttar in den 1 augusti 2022. Peter Högberg, regionchef Syd, beskriver processen fram till undertecknande som ett teamwork där hyresgästen och hyresvärden samverkat bra i att utforma lokalerna till hyresgästens behov.

– Vi funkar bra ihop och har förståelse för varandra med korta beslutsvägar och lyhördhet från båda parter. Även samverkan i projekteringen är en styrka. Vi har haft ett mångårigt gott samarbete och hoppas på flera goda samarbeten i framtiden, säger Peter.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida