Publicerat tisdag 16 okt 2018, 14:53

Stenvalvet växer och rekryterar chefsjurist

För att kunna möta bolagets fortsatta utveckling och expansion har Fastighets AB Stenvalvet rekryterat Thomas Åsberg som chefsjurist.

Stenvalvet fortsätter att växa och för att möta verksamhetens utökade behov har Thomas Åsberg rekryterats. Thomas har en bred erfarenhet från bolags-och fastighetsrättsfrågor samt från verksamhetsutveckling. Rekryteringen av Thomas gör att Stenvalvet har den juridiska kompetensen i företaget och hans uppdrag blir att ansvara för alla juridiska frågor inom verksamheten.Thomas kommer närmast från Systembolaget där han arbetat som bolagsjurist och har tidigare en bakgrund som advokat.

”Vi är mycket glada över att hälsa Thomas välkommen till Stenvalvet. Thomas har en bred juridisk erfarenhet som vi kommer att få stor nytta av i företaget och vi ser fram emot att han börjar hos oss i november”, säger Stenvalvets VD Magnus Edlund.

Thomas tillträder sin nya tjänst den 8 november med placering i Stockholm och rapporterar till Mario Pagliaro, CFO.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 11 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, äldreboende, vård- omsorgsboende, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet präglar vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida