Publicerat tisdag 03 okt 2017, 13:56

Stenvalvet vidareutvecklar myndighetshus i Växjö

Växjö Kommun har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Fastighets AB Stenvalvet och flyttar in i 600 kvm nyrenoverade kontorslokaler på Linnégatan i centrala Växjö. I lokalerna kommer Växjö Kommun, Region Kronoberg samt länets övriga kommuner att driva projektet ”Arbete och Välfärd”. Växjö Kommun är sedan tidigare hyresgäster hos Stenvalvet i närliggande fastigheter.

Kontorslokalerna utgjorde den sista vakanta ytan i fastigheten och kommunen är en passande hyresgäst för Stenvalvet, som är specialiserade inom samhällsfastigheter.

”Det känns mycket positivt att Växjö Kommun ser oss som en omsorgsfull och långsiktig hyresvärd nu när vi får hyra ut ytterligare kontorslokaler till dem," säger Peter Högberg, Regionchef hos Stenvalvet.
"Vi har påbörjat färdigställandet av lokalerna efter deras önskemål, och ser fram emot att hälsa dem välkomna i januari.”

Växjö Kommun flyttar in den 1 januari 2018 och därmed är fastigheten fullt uthyrd.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 590 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om knappt 10 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet präglar vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida