Publicerat torsdag 25 aug 2016, 07:14

VAKANSERNA EFTER LÄNSSTYRELSEN I KALMAR ÄR NU FYLLDA

Fastighets AB Stenvalvet har tecknat tre nya hyresavtal om totalt drygt 4 000 kvm i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar. Nya hyresgäster är Landstinget i Kalmar, 1 900 kvm, Migrationsverket, 1 050 kvm samt A-kassan, 1 100 kvm. Det innebär att den vakans som uppstod när Länsstyrelsen valde att flytta till allra största delen redan är fylld. Arbetet med att anpassa lokalerna till de nya hyresgästerna samt en rejäl uppgradering och hyresgästanpassningar påbörjades under sommaren, vilket innebär att A-kassan och Landstinget kan flytta in den 1 december 2016 och Migrationsverket den 1 februari 2017.

Stenvalvets regionchef Peter Högberg säger i en kommentar;

”Valfisken 2 i Kalmar genomgår nu en uppgradering och hyresgästanpassning och vi är glada över att kunna hälsa tre nya hyresgäster välkomna till Stenvalvet. Processen att hitta nya hyresgäster har gått över förväntan och vi tecknade nya avtal på ca 85 % av de lediga kontorsytorna innan den nuvarande hyresgästen hann flytta ut.”

För mer information se Stenvalvets hemsida www.stenvalvet.se, eller kontakta Peter Högberg, Regionchef Öst Tel: 070 – 566 20 19.

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet 109 fastigheter med en area av 530 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 7 800 miljoner kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet präglar vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida