Falun, Badhuset 11

En lyckad modernisering och yteffektivisering.

En lyckad modernisering och yteffektivisering

Polismyndigheten är Stenvalvets största hyresgäst. Precis som många andra myndigheter, organisationer och företag arbetar Polisen målmedvetet med att modernisera och effektivisera sina lokaler för att förbättra logistik och inomhusklimat.

Polishuset i Falun fyllde 50 år 2018, en nedsliten och föråldrad byggnad som under loppet av 18 månader transformerades till ett modernt polishus samtidigt som det var full aktivitet i huset. Idag ser polisen nationellt på detta som ett inspirerande referensobjekt för hur en lyckad modernisering och yteffektivisering ska genomföras. Projektet gick under arbetsnamnet ”Drömkåken”. Projektet delades in i tre etapper fördelat på 10 000 kvm. Förutom installation av ny värme och ventilation så byggdes alla kontorsrum om och gjordes lika stora. Totalt gjorde kontorsförtätningen att 47 nya utrymmen tillkom, 30 kontorsrum, nio förhörsrum och åtta konferensrum på samma originalyta. Idag är möbelstandarden, ventilationen och skjutbanan nationella referensobjekt för polismyndigheten.

Om projektet

Kommun: Falun

Verksamhet: Rättsväsende

Hyresgäst: Polisen

Yta: 10 000 kvm

Status: Färdigställt