Kabelrullen 3, Älvsjö

Stenvalvet uppför skolgårdsyta på tak i Älvsjö

Befintlig skolgård kompletteras med en skolgårdsyta på tak, ca 1000 kvadratmeter. Projektet genomförs tillsammans med Internationella Engelska skolan. Preliminär byggstart sommar 2019.

      
    KOMMUN
Stockholm 
    VERKSAMHET
Skola 
    HYRESGäST
Internationella Engelska Skolan