Lärkan 1, Kalmar

Påbyggnad av befintlig fastighet för Domstolsverket

Lärkan 1 i Kalmar genomgick år 2017 en om- och tillbyggnad i form av ca 700 kvm ny yta åt Domstolsverket.
I den nya delen tillskapades två nya tingssalar, teknikutrymme samt arrestlokaler. Ombyggnation av den befintliga delen av fastigheten genomfördes också.

      
    KOMMUN
Kalmar 
    VERKSAMHET
Rättsväsende 
    HYRESGäST
Domstolsverket