Lärkan 1, Kalmar

Påbyggnad av befintlig fastighet för domstolsverket.

Påbyggnad av befintlig fastighet för domstolsverket.

Lärkan 1 i Kalmar genomgick år 2017 en om- och tillbyggnad i form av ca 700 kvm ny yta åt Domstolsverket. I den nya delen tillskapades två nya tingssalar, teknikutrymme samt arrestlokaler. Ombyggnation av den befintliga delen av fastigheten genomfördes också.

Om projektet

Kommun: Kalmar

Verksamhet: Rättsväsende

Hyresgäst: Domstolsverket