Nacka, Sicklaön 118:2

Ny grundskola i Sickla.

Ny grundskola i Sickla

Stenvalvet uppför en ny grundskola åt Jensen Education. Skolan kommer erbjuda plats för ca 750 elever, från förskoleklass till årskurs nio.

Projektet omfattar även uppförande av en ny separat matsal och en idrottsbyggnad. Byggprojektet påbörjades vid halvårsskiftet 2020 och planerad skolstart är HT 2021. Arkitekt för projektet är Tengbom.

Om projektet

Kommun: Nacka

Verksamhet: Skola

Hyresgäst: Jensen Education

Byggnadsår: 2021

Status: Färdigställt