Nacka, Sicklaön 118:2

Ny grundskola i Sickla

Stenvalvet uppför en ny grundskola åt Jensen Education. Skolan kommer erbjuda plats för ca 750 elever, från förskoleklass till årskurs nio. Projektet omfattar även uppförande av en ny separat matsal och en idrottsbyggnad. Byggprojektet påbörjades vid halvårsskiftet 2020 och planerad skolstart är HT 2021. Arkitekt för projektet är Tengbom.

      Hemsida           Facebooksida           
    KOMMUN
Nacka 
    VERKSAMHET
Skola 
    HYRESGäST
Jensen Education