Valören 1, Eskilstuna

Stenvalvet uppför nya Eskilstuna tingsrätt.

Stenvalvet uppför nya Eskilstuna tingsrätt

Om- och tillbyggnad av fd. Myntverket i Eskilstuna för att skapa nya Eskilstuna Tingsrätt. Projektet genomförs tillsammans Domstolsverket.

Byggnaden ska efter om- och tillbyggnation inrymma ett 50-tal arbetsplatser och fem förhandlingssalar, varav en med förhöjd säkerhet. Byggstart 2020, färdigställandetid höst 2021.

Om projektet

Kommun: Eskilstuna

Område: Rättsväsende

Hyresgäst: Domstolsverket

Byggnadsår: 2021

Status: Färdigställt