Valören 1, Eskilstuna

Stenvalvet uppför Nya Eskilstuna Tingsrätt

Om- och tillbyggnad av fd. Myntverket i Eskilstuna för att skapa nya Eskilstuna Tingsrätt.
Projektet genomförs tillsammans Domstolsverket. Byggnaden ska efter om- och tillbyggnation inrymma ett 50-tal arbetsplatser och fem förhandlingssalar, varav en med förhöjd säkerhet.
Byggstart 2020, färdigställandetid höst 2021.

      Hemsida           
    KOMMUN
Eskilstuna 
    VERKSAMHET
Rättsväsende 
    HYRESGäST
Domstolsverket