VISBY, VISBORG 1:16

Stadsutveckling tillsammans med Region Gotland

Region Gotlands Stadsutvecklingsprojekt där vår fastighet vid Visborgsallén kommer att vidareutvecklas som en del av det 400 ha stora regementsområdet.

      
    KOMMUN
Region Gotland 
    VERKSAMHET
Kontor 
    HYRESGäST
Länsstyrelsen och SIDA