Visby, Visborg 1:16

Stadsutveckling tillsammans med Region Gotland.

Stadsutveckling tillsammans med Region Gotland

Region Gotlands Stadsutvecklingsprojekt där vår fastighet vid Visborgsallén kommer att vidareutvecklas som en del av det 400 ha stora regementsområdet.

Om projektet

Kommun: Region Gotland

Verksamhet: Kontor

Hyresgäst: Länsstyrelsen och SIDA