Stenvalvet rekryterar till Affärsutveckling

Publicerat 7:37, onsdag 03/02, 2016    Senast uppdaterat:16:05, torsdag 30/01, 2020

Affärsutvecklingen inom Stenvalvet har förstärkt sin organisation med en Analytiker och en Fastighetscontroller.

Veronica Wallerstad kommer att arbeta som Analytiker med inriktning på transaktioner. Veronica kommer närmast från Cushman&Wakefield där hon arbetat som värderare och innan dess arbetade hon inom förvaltningen hos Hemsö/Kungsleden. Veronica är civilingenjör Lantmäteri från KTH.

Emilia Alexandrie Valo har under sin utbildning arbetat extra på Stenvalvet och som en naturlig fortsättning övergår hon till en fast anställning i och med att studierna inom Masterprogrammet Real Estate and Construction Management på KTH slutförs. Emilia är anställd som Fastighets-controller med inriktning mot förvaltning.

”En förstärkning av Affärsutvecklingsorganisationen är ett steg i rätt riktning för Stenvalvet. Vi kommer att arbeta vidare med att utöka vårt fastighetsbestånd via nya fastighetsförvärv samtidigt som vi fortlöpande utvecklar våra befintliga fastigheter.,” säger Sara Östmark Affärsutvecklingschef.

Veronicas första dag på Stenvalvet var den 29 januari och Emilia börjar den 1 april.Tillbaka

Comments are closed.