Stenvalvet tecknar nytt sexårigt hyresavtal i Falun med Polismyndigheten

Publicerat 9:37, tisdag 27/08, 2019    Senast uppdaterat:10:45, onsdag 28/08, 2019


Stenvalvet har tecknat ett 6-årigt hyresavtal om cirka 6 000 kvm med Polismyndigheten i fastigheten Främby 1:34 i Falun. 

Polismyndigheten i Dalarna är sedan tidigare hyresgäster till Stenvalvet i Falun. Fastigheten kommer till viss del att genomgå en ombyggnation och det är Polismyndigheten själva som genomför den. 

”Polismyndigheten är vår största hyresgäst i vår befintliga fastighetsportfölj och att få teckna ett nytt hyresavtal med dem i en av våra fastigheter i Falun är jätteroligt. Fastigheten kommer att förvaltas från vårt kontor i Falun och uthyrningen ligger helt i linje med strategin att teckna hyresavtal med skattefinansierade verksamheter som bedriver samhällsservice,” säger Mattias Tegefjord, förvaltningschef på Stenvalvet.   

Inflyttning har skett under sommaren. Tillbaka

Comments are closed.