Stenvalvets Lilla Extra 2016 – Prisutdelning

Publicerat 9:03, onsdag 08/02, 2017    Senast uppdaterat:16:05, torsdag 30/01, 2020

Högalids Äldreboende i Trelleborg är 2016 års vinnare av Stenvalvets Lilla Extra. Prisutdelning på Högalids Äldreboende med tårta, diplom och blommor i närvaro av boende, personal

Motivering:

Med en välformulerad ansökan som går i linje med Stenvalvets
Lilla Extras ambition har Vardaga visat exempel på en aktivitet som engagerar såväl boende som personal. Att bli ompysslad i en salong som helt igenom andas 60-tal och som återuppväcker gamla trevliga minnen för de boende är välkommet i vardagen.

Stipendiet går till iordningställande av Salong från 60-talet.

Det är sannerligen något extra.Tillbaka

Comments are closed.