Stenvalvets Lilla Extra

Publicerat 11:35, onsdag 09/09, 2015    Senast uppdaterat:16:06, torsdag 30/01, 2020

Inbjudan till att söka Stenvalvets stipendium

”STENVALVETS LILLA EXTRA”

Lyhördhet, omsorgsfullhet och långsiktighet är viktiga begrepp för Stenvalvet. Begrepp som på flera sätt för tankarna till ordet engagemang. Därför vill vi, med ett årligt stipendium, lyfta fram och stödja enskilda insatser som visar prov på ett särskilt engagemang och som med små medel berikar vardagen för dem som bor och arbetar i våra lokaler.

Goda exempel på aktiviteter är bland annat en utflykt för de boende till ett konstmuseum, danskvällar eller ny utrustning till skolans musiklokaler. Men det är fritt fram för olika initiativ, enda begränsningen är att det är aktiviteter och insatser som ligger utanför vårt ordinarie ansvar som fastighetsägare, men som äger rum inom verksamheterna.

Stipendiet är vårt bidrag till att sätta en liten guldkant på vardagen för er som använder våra lokaler, såväl boende som elever och personal, därför har vi kallat det ”Stenvalvets Lilla Extra”.

Vad består stipendiet av?
Stipendiet har ett värde av 20 000 kr som anpassas till den vinnande insatsen eller aktiviteten.

Vem får söka och hur ansöker jag?
De som bedriver verksamhet i våra fastigheter kan ansöka om stipendiet, både anställda och företag. I ansökan vill vi att ni beskriver aktiviteten/insatsen och varför ni tycker att just denna ska bli belönad med stipendiet. Håll er gärna till maximalt en A4-sida. Bifoga förstås även dina kontaktuppgifter. All information finns också på vår hemsida www.stenvalvet.se.

Vart skickar jag ansökan?
Det går bra att skicka in ansökan per brev; Stenvalvet Fastighets AB, Box 162 84, 103 25 Stockholm (märk gärna kuvertet med ”ansökan stipendium”) eller per e-post; stenvalvetslillaextra@stenvalvet.se. Sista ansökningsdag är den 7 oktober 2015.

Hur utses vinnaren?
Vinnare utses av en kommitté bestående av representanter från Stenvalvet samt föregående års pristagare. Vinnaren tillkännages i mitten på november och prisutdelning sker på plats i januari 2016.

Välkomna med ansökan!

Magnus Edlund
VD Fastighets AB StenvalvetTillbaka

Comments are closed.