Substansvärde per 2021-03-31 i Fastighets AB Stenvalvet (publ).

Publicerat 9:30, tisdag 06/04, 2021

Beräknat substansvärde per 31 mars 2021 uppgår till 430 kronor per aktie.

 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Mario Pagliaro, CFO: 070 – 824 89 05, mario.pagliaro@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 09:30Tillbaka

Comments are closed.