Skolan som hittade det bästa läget

Växjö Fria gymnasium satsar stort på en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Då behövs en fastighetsägare som snabbt kan lösa och åtgärda eventuella problem.

På de fyra nedersta våningarna i en spektakulär byggnad har Växjö Fria gymnasium sin verksamhet. Här går ca 500 elever på programmen ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt vård och omsorg. Dessutom har skolan en idrottsprofil.

– Anledningen till att vi sökte oss hit var att byggnaden ligger i Arenastaden. Här finns ett stort antal idrottsarenor för en mängd olika sporter. Våra elever har max fem minuters gångväg till olika aktiviteter. Det kan inte bli mer optimalt, säger rektor Klas Persson.

Skolan flyttade in när huset invigdes för fem år sedan och fick vara med att påverka och utforma utifrån behoven av moderna, ändamålsenliga lokaler förberedda för en digital värld.

Vi gör förstås ständiga förbättringar och uppdaterar efter hand. Tack vare att grunden är så bra, går det väldigt smidigt. Förutsättningar är goda för att under lång tid framåt bedriva en skola i utveckling.

En trivsam och bra fysisk arbetsmiljö är a och o för verksamheten.

– När vi frågar personal och elever vad de tycker om miljön så är de extremt nöjda. Och så vill vi att det ska förbli. Tänk dig att ventilationen slutar att fungera i ett klassrum med 33 elever, då behövs det snabba åtgärder.

Klas är positiv till samarbetet med Stenvalvet.

– De löser snabbt problem, är effektiva, det är raka rör och bra dialog. Vi har regelbundna möten och uppföljningar och det finns en öppenhet för våra tankar och idéer.

Just nu handlar det om att skolan behöver större lokaler.

– Vi har vuxit och funderar på att utöka verksamheten. Vi vet att det finns tomma lokaler på plan 4. Och så fort vi berättade att vi var intresserade av mer yta fick vi väldigt snabb respons, säger Klas och tillägger att de har fått nya ägare som har höga krav när det gäller hållbarhet. Det känner jag mig trygg med att vi kan möta. T ex när det gäller att ha koll på energiförbrukningen och en noggrann källsortering.