Vägbrytaren 1

K43

Byggår 1978. Fastigheten är belägen centralt i Eskilstuna. Stor fastighet med flera större hyresgäster bl a Fortifikationsverket, Skatteverket, Sweco, Region Sörmland, Compass Group, Aspia, Livförsäkringsbolaget Skandia, Försäkringskassan, Qleano, Professionals Nord Rekrytering och More Than Suits Advokatbyrå.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Vägbrytaren 1
  • Kungsgatan 43, Eskilstuna
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1978
  • Area: 23 114 m²
  • Hyresgäster: Bl a Fortifikationsverket, Skatteverket, Sweco och Region Sörmland
  • Ägare: Stenvalvet 713 Eskilstuna Vägbrytaren AB
  • Fastighetstyp: Kontor, Vård och omsorg, Övrigt

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.