Valören 1

Valören 1 har de senaste åren både byggts om och byggts till för att möta Domstolsverkets behov av en modern tingsrätt. Den stilrena tillbyggnaden är ett fint inslag i stadsbilden.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Valören 1
  • Västermarksgatan 18, Eskilstuna
  • Area: 4133 kvm
  • Ägare: Stenvalvet 217 Eskilstuna Valören AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Projektet startades 2020 och färdigställdes under 2022. Byggnaden inrymmer nu ett 50-tal arbetsplatser och fem förhandlingssalar, varav två med förhöjd säkerhet. Utformningen av tillbyggnaden bryter mot den övriga byggnaden, men plockar upp inslag av metall som finns i den ursprungliga byggnaden. Fastighetens huvudentré har flyttats till tillbyggnaden och ligger numera på Västermarksgatan. Gräsmattan runt byggnaden har gjorts om till en öppen och inbjudande grön yta med parkbänkar.

Valören 1 ligger mitt i centrala Eskilstuna, precis vid tågstationen. I närheten finns all önskvärd service som restauranger, caféer och butiker.

Kontaktperson för frågor

Per Larsson Marknadsområdes­ansvarig

Det här finns i området

Omgivning

Stadsmiljö med liv och rörelse.

Kommunikation

Mycket kommunikationer. Tågstation ligger 150 meter bort.

Service

All tänkbar service finns i närheten.

Parkering

Allmän parkering finns i området.

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här.
OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.