Valören 1

Fastigheten har de senaste åren både byggts om och byggts till för att möta Domstolsverkets behov av en modern tingsrätt.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Valören 1
  • Västermarksgatan 18, Eskilstuna
  • Hyresgäster: Eskilstuna Tingsrätt
  • Ägare: Stenvalvet 217 Eskilstuna Valören AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Projektet startades 2020 och färdigställdes under 2022. Byggnaden inrymmer nu ett 50-tal arbetsplatser och fem förhandlingssalar, varav två med förhöjd säkerhet. Utformningen av tillbyggnaden bryter mot den övriga byggnaden och plockar upp inslag av metall som återfinns i den ursprungliga byggnaden. Fastighetens huvudentré har flyttats till tillbyggnaden och ligger numera på Västermarksgatan. Gräsmattan runt byggnaden har gjorts om till en öppen och inbjudande grön yta med parkbänkar.

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.