Vörten 1 och 2

Byggår 1976. Fastigheten är belägen mitt i centrala Eskilstuna i ett attraktivt område med utsikt över Eskilstunaån och det ombyggda Fristadstorget. Hyresgäster är bland annat Kriminalvården och 3V Group.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Vörten 1 och 2
  • Careliigatan 2 och Rademachergatan 8, Eskilstuna
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1976/1979
  • Area: 12 259 m²
  • Hyresgäster: Kriminalvården och 3V Group
  • Ägare: Stenvalvet 726 Eskilstuna Vörten AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende, Kontor

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.