Athena 19

Athena 19 ligger i nordvästra Örebro och består ett helt kvarter med 14 byggnader placerade som en ring runt en lummig park. Fastigheten är modern och i gott skick, och några av byggnaderna är miljöcertifierade.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020-23 23 10

Jourtelefon: 020-23 23 10

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Athena 19
  • Mellringevägen 88, 90, 92, 94, 96, 98-100, 102, 104, 106, 108, 120 ABCDEF, 122 A-B & 130 Harriet Löwenhjelmsväg 24 & 26, Återbruksvägen 5 & 7 A-B, 9 & 11, Örebro
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1960
  • Area: ca 50 000 kvm
  • Ägare: Fastighetsbolaget Athena Örebro AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg, Utbildning, Kontor, Rättsväsende

Sammanlagt har fastigheten en yta på ca 50 000 kvm. Hus K, som i huvudsak nyttjas som idrottshall, byggdes i början av 1990-talet. Övriga byggnader är uppförda mellan 1959 och 1963. De senaste tre åren har renovering gjorts, vilket innebär att husen har moderniserats och är i gott skick.

Athena 19 ligger i stadsdelen Mellringe, tre kilometer från Örebro centrum. Eftersom fastigheten har så många byggnader bildar de ett eget kvarter, med den lummiga parken i center. Mitt i parken ligger Mellringe herrgård med anor från 1600-talet och i utkanten av parken bygger Örebro kommun ett vattenområde och ett trevligt promenadstråk.

I fastigheten bedrivs framför allt skolverksamhet och vård-och äldreomsorg, men även idrottsverksamhet. Nedan finns kort information om de respektive byggnaderna:

Hus A, K, SA, SB, MA och KB
Dessa hus ligger i anslutning till varandra och är alla anpassade för skolverksamhet. Fastighet K är i huvudsak idrottshall, medan övriga byggnader är undervisningssalar.

Hus B, C och G
T-formade hus med tegelfasad som har en omgivande lummig utemiljö. Alla husen har fyra våningsplan och är anpassade för vård- och omsorgsverksamhet. Hus B och C är certifierade enligt Miljöbyggnad iDrift.

Hus D
Fyravåningshus som är anpassat för gruppboende och elevboende för hörselnedsatta personer.

Hus E
Tegelhus i tre våningar, anpassat för vårdverksamhet.

Hus N
Plåtinklädd lagerbyggnad som även inhyser kontor.

Hus M
Hus med putsad fasad. Här huserar 39 föreningar, och då många hyresgäster har funktionsvarianter har byggnaden anpassats för detta. Här har också Stenvalvet sitt lokala kontor i Örebro.

Hus KG
Enplansbyggnad i puts som används som kontor.

Kontaktperson för frågor

Jan Persson Marknadsområdes­ansvarig

Det här finns i området

Omgivning

Lugnt beläget i mysigt parkområde och främst bostadsbebyggelse runt om.

Kommunikation

Området är lättillgängligt med buss, bil eller cykel. Endast tre kilometer till centrala Örebro.

Service

En kilometer till Mellringe centrum där det finns restauranger och mataffär.

Parkering

Gott om parkering på området.

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här.
OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.