Athena 19

Fastigheten är belägen i nordvästra Örebro och är lättillgänglig med buss, bil eller cykel endast fyra kilometer från centrala Örebro. Fastigheten omfattar 14 större byggnader som främst används för vård och skola.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020-23 23 10

Jourtelefon: 020-23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Athena 19
  • Mellringevägen 88, 90, 92, 94, 96, 98-100, 102, 104, 106, 108, 120 ABCDEF, 122 A-B & 130 Harriet Löwenhjelmsväg 24&26, Återbruksvägen 5 & 7 A-B,9 & 11, Örebro
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1960
  • Area: ca 50 000 kvm
  • Hyresgäster: Örebro kommun, Region Örebro Län, Specialpedagogiska Skolmyndighet, Tunstall, Stiftelsen Sveriges Kristna Familjehem med flera
  • Ägare: Fastighetsbolaget Athena Örebro AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg, Utbildning, Kontor, Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Thomas Nedrell Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.