Mellringevägen 88

Fastigheten är belägen i nordvästra Örebro och är lättillgänglig med buss, bil eller cykel endast fyra kilometer från centrala Örebro. Fastigheten omfattar 14 större byggnader som främst används för vård och skola.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Fastighetssnabben AB
 • Kontaktperson:
  Tomas Blyckert, Niklas Östlund
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020-23 23 10
 • Telefon jour:
  020-23 23 10

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Jan Persson
 • Fastighet:
  Athena 19
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  1960
 • Adress:
  Mellringevägen 88, 90, 92, 94, 96, 98-100, 102, 104, 106, 108, 120 ABCDEF, 122 A-B & 130 Harriet Löwenhjelmsväg 24&26, Återbruksvägen 5 & 7 A-B,9 & 11
  703 53 Örebro
 • Total area:
  ca 50 000 kvm
 • Hyresgäster:
  Örebro kommun, Region Örebro län med flera.
 • Ägare:
  Fastighetsbolaget Athena Örebro AB