Nordstjärnan 1

Fastigheten Nordstjärnan 1 är belägen i Växjö Kommun på adressen Kronobergsgatan 18 och 20 samt Linnégatan 17.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020-23 23 10

Jourtelefon: 020-23 23 10

Entreprenör: ARC Fastighetspartner

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Nordstjärnan 1
  • Kronobergsgatan 18 & 20, Linnégatan 17, Växjö
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1971
  • Area: 6129
  • Hyresgäster: Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg och Antikvariat Classica
  • Ägare: Stenvalvet 277 Växjö Nordstjärnan AB
  • Fastighetstyp: Kontor, Utbildning

Nordstjärnan 1 byggdes 1971 då den uppfördes som ett postkontor och postterminal. Den är uppförd med ett källarplan, ett plan i souterräng, två respektive tre plan ovan mark samt ett vindsplan. Uthyrningsbara area om 6 129 kvm.

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.