Infanteristen 4

Byggår 1940. Fastigheten är belägen i Visborgsområdet – P18:s gamla regementsområde. Hyresgäster är Praktikertjänst.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 -23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Bravida

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Infanteristen 4
  • Visborgsallén 47-49, Visby
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1940
  • Area: 931 m²
  • Ägare: Stenvalvet 241 Infanteristerna AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg

Kontaktperson för frågor

Anna Ejenstam Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.